สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ197,371.9196,811.0050.9 %5.05,845.56642.3789.0 %5.0
รวม 197,372 96,811 50.95 % 5,846 642 89.01 %