ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน90,250.9425,000.0072.3 %5.04,782.4961.8498.7 %5.0
รวม 90,251 25,000 72.30 % 4,782 62 98.71 %