สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน129,172.48200,630.00-55.3 %0.06,861.721,919.3972.0 %5.0
รวม 129,172 200,630 -55.32 % 6,862 1,919 72.03 %