กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง208,193.31343,000.00-64.8 %0.09,253.62948.6089.7 %5.0
รวม 208,193 343,000 -64.75 % 9,254 949 89.75 %