กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 426,035.47564,153.31-32.4 %0.013,687.243,131.1077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89443.9193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 217,493.6014,237.0018.6 %5.03,988.91498.5087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 335,209.106,125.9082.6 %5.06,331.72590.9690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,893.155,924.6057.4 %5.02,957.05191.4593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1018,978.8815,030.0020.8 %5.04,579.61340.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,487.2613,760.4032.8 %5.02,807.14338.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,458.5013,165.6014.8 %5.02,929.24336.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1331,699.9022,326.6029.6 %5.03,380.50290.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1419,761.5616,200.6018.0 %5.03,810.09355.4590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,246.2210,710.6029.7 %5.03,894.43262.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,480.659,461.0024.2 %5.02,691.71374.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,237.09776.8093.7 %5.03,060.19266.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1829,468.9920,000.0032.1 %5.03,140.34302.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,960.0634,270.20-14.4 %0.03,154.69403.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 226,657.5220,915.1021.5 %5.03,943.80133.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,367.0412,587.0027.5 %5.02,585.15254.5090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2128,299.7828,333.60-0.1 %0.06,103.99836.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66316.6694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2325,841.2513,851.0046.4 %5.03,406.21415.6087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2426,274.6211,711.8155.4 %5.04,766.42415.7591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,164.4816,438.1041.6 %5.04,602.65442.5790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,007.788,279.0048.3 %5.04,318.89490.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,144.9318,780.0025.3 %5.03,854.24748.6080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,156.0320,981.0036.7 %5.04,100.41438.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2916,120.7513,242.0017.9 %5.02,482.08240.9090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 326,199.7512,789.6051.2 %5.07,351.94332.3095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,934.2316,678.0020.3 %5.03,386.51377.1588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 430,345.9518,733.7038.3 %5.04,177.11228.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 532,446.7223,694.2027.0 %5.03,852.09218.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 628,848.0621,044.0027.1 %5.03,632.22226.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,016.3019,619.0010.9 %5.04,187.84452.0089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 825,687.1017,831.0430.6 %5.04,149.84606.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,008.269,981.6050.1 %5.03,701.50376.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,825.793,444.4449.5 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,392.195,820.2030.6 %5.0390.0785.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,024.743,002.2070.1 %5.0397.6856.2285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,897.182,453.2058.4 %5.0425.5168.4083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,332.584,013.0036.6 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6036.8290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,231.231,142.0084.2 %5.0511.37114.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,469.763,103.2052.0 %5.0312.1173.9676.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,344.612,333.6456.3 %5.0362.7358.9083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,413.702,992.0044.7 %5.0406.2785.5079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,055.783,509.0042.1 %5.0408.3576.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,413.976,489.8012.5 %5.0511.7052.2589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,544.743,875.2048.6 %5.0564.1451.3090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน6,984.064,437.2036.5 %5.0416.170.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,673.221,778.2073.4 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,090.781,700.0072.1 %5.0402.3495.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,704.587,812.2010.3 %5.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,534.491,117.0085.2 %5.0428.1338.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,457.793,962.2038.6 %5.0394.0376.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,423.714,886.0023.9 %5.0367.9155.0585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 24,831.735,646.00-16.9 %0.0423.3571.0483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,722.782,199.2071.5 %5.0482.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,547.015,361.4037.3 %5.0397.3276.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,821.70788.2083.7 %5.0514.7257.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,547.784,191.0036.0 %5.0625.5248.7192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,036.131,344.0083.3 %5.0516.0276.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,524.673,151.0051.7 %5.0339.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0924.7092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,414.984,760.0025.8 %5.0300.4595.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5582.2569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,549.522,928.2047.2 %5.0349.4848.5486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,453.501,225.0077.5 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,389.154,753.0035.7 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.9268.4082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,757.203,176.0053.0 %5.0331.101.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,327.68779.2082.0 %5.0273.8354.6080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0871.2583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,074.185,538.2021.7 %5.0406.57142.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,833.151,428.0075.5 %5.0418.35147.6364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,253.957,612.00-4.9 %0.0480.68114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,755.104,593.0040.8 %5.0412.2076.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,042.343,557.0041.1 %5.0420.4875.1482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,447.622,046.0062.4 %5.0328.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,012.413,216.4454.1 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม10,068.993,040.0069.8 %5.0459.92142.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,279.873,214.0048.8 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,788.613,236.0044.1 %5.0430.5876.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,481.903,089.0052.3 %5.0430.97152.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,974.666,408.2028.6 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,446,683 1,206,783 16.58 % 168,205 19,115 88.64 %