สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ250,238.39201,000.0019.7 %5.08,681.442,976.3665.7 %5.0
รวม 250,238 201,000 19.68 % 8,681 2,976 65.72 %