กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต207,872.52342,000.00-64.5 %0.08,343.766,240.5425.2 %5.0
รวม 207,873 342,000 -64.52 % 8,344 6,241 25.21 %