สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ307,807.63571,000.00-85.5 %0.012,489.722,384.8180.9 %5.0
รวม 307,808 571,000 -85.51 % 12,490 2,385 80.91 %