กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 145,472.73223,000.00-53.3 %0.05,367.18935.0082.6 %5.0
รวม 145,473 223,000 -53.29 % 5,367 935 82.58 %