กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ138,619.9134,000.0075.5 %5.05,273.38368.5093.0 %5.0
รวม 138,620 34,000 75.47 % 5,273 369 93.01 %