กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา549,454.75398,083.0027.5 %5.05,579.79800.6285.7 %5.0
รวม 549,455 398,083 27.55 % 5,580 801 85.65 %