กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว162,867.8368,715.0057.8 %5.05,836.181,086.5381.4 %5.0
รวม 162,868 68,715 57.81 % 5,836 1,087 81.38 %