กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว173,717.31100,424.0042.2 %5.06,474.027,278.39-12.4 %0.0
รวม 173,717 100,424 42.19 % 6,474 7,278 -12.42 %