สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์138,744.0297,600.0029.7 %5.07,527.702,724.3763.8 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,935.6813,440.003.6 %1.54,601.871,132.5775.4 %5.0
รวม 152,680 111,040 27.27 % 12,130 3,857 68.20 %