กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ171,204.91146,400.0014.5 %5.08,331.26154.7798.1 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,082.352,035.0079.8 %5.0516.48219.6657.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,024.012,822.706.7 %3.0778.59578.0325.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,640.393,309.30-25.3 %0.08,140.34262.2096.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,796.801,119.0060.0 %5.0493.54172.5065.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี9,991.402,500.0075.0 %5.0783.2656.4192.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,916.28364.4090.7 %5.01,150.38108.3090.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,685.703,174.0013.9 %5.0935.73189.5979.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,213.771,456.0054.7 %5.0729.4083.4788.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,200.351,194.0062.7 %5.0341.10363.35-6.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร994.501,818.90-82.9 %0.0454.39166.9263.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,709.422,282.0015.8 %5.0435.38203.2553.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,216.073,556.0050.7 %5.0711.13306.7956.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,072.283,227.00-5.0 %0.0616.48358.4541.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,640.802,991.00-13.3 %0.0563.92303.8246.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,809.18624.3877.8 %5.0744.73177.8476.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,147.511,679.0059.5 %5.0868.0270.0091.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,185.871,863.0055.5 %5.0749.79373.0850.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,034.042,661.0012.3 %5.0662.56251.7962.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก977.804,046.07-313.8 %0.01,104.61306.8472.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,328.121,930.2042.0 %5.0915.53465.5049.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,577.20882.0065.8 %5.0410.66175.7857.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,669.541,508.0043.5 %5.0575.1196.8783.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,943.2732,969.25-1,020.2 %0.0452.87217.2552.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,811.601,216.0056.8 %5.0796.72915.18-14.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,954.811,116.0062.2 %5.0837.06334.4060.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,887.232,328.8319.3 %5.0647.16188.5570.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,308.093,369.00-1.8 %0.0694.38477.0531.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,747.211,410.0048.7 %5.0460.43288.7837.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,265.583,565.00-9.2 %0.0657.80186.7571.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,030.712,662.0066.9 %5.0768.86607.3821.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,329.061,932.0042.0 %5.0629.87434.5031.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,784.531,705.0054.9 %5.0548.54338.2638.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,745.133,125.0016.6 %5.0820.33282.2765.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,510.393,273.0027.4 %5.0596.99304.1849.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,823.282,246.0020.4 %5.0424.66299.8929.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,105.252,592.3616.5 %5.02,380.44517.5878.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,109.383,465.00-11.4 %0.0746.96257.4865.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร745.441,066.00-43.0 %0.0588.56159.8372.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์861.385,555.61-545.0 %0.0486.55379.7921.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,338.483,754.0075.5 %5.0799.19814.00-1.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,882.502,450.0015.0 %5.0578.14532.008.0 %4.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,148.851,893.0039.9 %5.0955.99475.0050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,691.164,703.50-74.8 %0.0517.22243.5652.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,505.572,654.4524.3 %5.01,027.84645.6637.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,832.643,694.80-30.4 %0.0756.66363.2352.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,436.501,772.6567.4 %5.02,068.66426.5579.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,292.92410.3394.4 %5.02,650.75235.2891.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,604.501,417.0060.7 %5.01,015.34352.9665.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,426.043,520.51-2.8 %0.01,025.10288.8271.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,135.40570.0081.8 %5.0901.81147.3483.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,284.922,244.00-74.6 %0.0765.24205.1273.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,963.042,226.6224.9 %5.0568.09221.8261.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,918.421,964.4032.7 %5.0724.34219.2869.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่72,703.631,712.0097.6 %5.030,754.25214.0199.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,183.111,212.0071.0 %5.01,825.51782.1357.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,381.752,583.8123.6 %5.0469.80500.07-6.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,082.792,622.0014.9 %5.01,018.02189.8181.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,667.051,829.0031.4 %5.0525.29183.6265.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,586.39715.0080.1 %5.0434.41339.8821.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,469.399,511.0029.4 %5.01,921.35367.2380.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,121.8923,924.9114.9 %5.01,508.22820.5645.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,044.528,801.7637.3 %5.01,644.20632.4061.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,505.2915,278.007.4 %3.5899.62262.7670.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 14,952.7512,813.9014.3 %5.03,327.09531.0584.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,234.9222,783.00-86.2 %0.01,927.93669.5665.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,199.767,852.484.2 %2.02,591.18608.5176.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,168.5811,305.1530.1 %5.03,029.82517.1482.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,081.735,456.0068.1 %5.02,677.22620.0076.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,267.125,166.5037.5 %5.03,527.06310.1791.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,683.0116,109.2922.1 %5.01,420.82425.6170.0 %5.0
รวม 628,875 449,990 28.45 % 117,407 24,779 78.89 %