กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว522,636.6349,194.0090.6 %5.05,226.481,252.3776.0 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี44,254.7616,994.2561.6 %5.02,483.38400.0083.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,526.208,003.10-44.8 %0.02,857.921,054.5463.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน11,388.9014,907.65-30.9 %0.01,699.38667.7360.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี24,162.5314,018.0042.0 %5.01,031.42190.9781.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ6,517.897,489.52-14.9 %0.02,492.37967.3561.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,136.8510,357.10-45.1 %0.02,542.34529.1079.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง52,093.5314,576.3072.0 %5.02,926.541,069.0963.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,521.5420,272.73-169.5 %0.02,410.06547.5077.3 %5.0
รวม 681,239 155,813 77.13 % 23,670 6,679 71.78 %