กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์91,665.7833,909.0063.0 %5.05,439.09639.2288.2 %5.0
รวม 91,666 33,909 63.01 % 5,439 639 88.25 %