กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง385,561.44393,412.00-2.0 %0.012,489.724,307.3565.5 %5.0
รวม 385,561 393,412 -2.04 % 12,490 4,307 65.51 %