กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน209,038.17172,224.0017.6 %5.010,010.282,246.7477.6 %5.0
รวม 209,038 172,224 17.61 % 10,010 2,247 77.56 %