กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร143,146.2371,000.0050.4 %5.05,329.661,061.1680.1 %5.0
รวม 143,146 71,000 50.40 % 5,330 1,061 80.09 %