กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร209,045.44180,871.0013.5 %5.08,425.061,824.3878.3 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,657.102,275.00-37.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,529.70604.0060.5 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3778.94341.0056.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 213,011 184,091 13.58 % 8,425 1,824 0.00 %