กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,542.8560,109.0053.6 %5.05,873.701,425.3275.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,077.125,519.00-79.4 %0.0926.69315.3166.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่995.962,334.00-134.3 %0.01,495.53406.6072.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,243.012,692.00-116.6 %0.03,005.96528.2082.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,228.243,027.90-146.5 %0.01,815.79391.5178.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,454.202,331.40-60.3 %0.02,020.16512.9474.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,064.512,832.50-166.1 %0.02,258.01486.9478.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,163.311,571.00-35.0 %0.01,727.25412.0576.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,002.732,853.00-184.5 %0.01,595.25773.1551.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,535.613,422.00-122.8 %0.01,849.20799.8756.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท897.381,932.60-115.4 %0.01,094.68263.6975.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,266.802,623.20-107.1 %0.02,443.08246.2689.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,378.501,188.6013.8 %5.01,692.49241.7385.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,741.471,943.00-11.6 %0.02,529.71845.6066.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,787.562,661.00-48.9 %0.03,136.69688.2178.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง907.881,153.00-27.0 %0.01,526.20302.1080.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด840.201,361.10-62.0 %0.01,157.87270.0976.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,237.091,915.00-54.8 %0.02,767.11373.9386.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก884.051,111.00-25.7 %0.01,043.60185.4182.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,338.651,613.00-20.5 %0.01,048.23256.6475.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,020.19852.0116.5 %5.01,616.21175.9289.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,932.872,845.00-47.2 %0.03,121.08463.6085.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,239.851,877.00-51.4 %0.02,163.34384.8482.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,285.873,148.00-144.8 %0.02,155.02388.4682.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,489.492,436.00-63.5 %0.0676.88197.5870.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,089.172,613.49-140.0 %0.01,466.50251.1982.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,159.542,204.22-90.1 %0.02,326.97380.2183.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,245.261,809.00-45.3 %0.01,436.98352.8475.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,104.87798.9027.7 %5.02,209.3257.0097.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,141.60228.6680.0 %5.01,168.26383.3167.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์824.59988.00-19.8 %0.01,732.73503.5670.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี919.411,155.20-25.6 %0.01,509.55715.9652.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,352.884,061.29-200.2 %0.0980.89726.7525.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,078.131,133.22-5.1 %0.01,289.58330.4674.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา934.952,197.20-135.0 %0.01,763.57270.5984.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,121.402,476.00-120.8 %0.01,981.32400.4779.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,639.774,211.50-156.8 %0.01,302.41563.4856.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร949.402,254.00-137.4 %0.01,476.19355.5575.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,034.582,100.00-103.0 %0.02,248.64546.6575.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,001.042,598.50-159.6 %0.01,715.39103.3794.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์784.671,770.90-125.7 %0.02,422.67246.7589.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่986.672,244.39-127.5 %0.01,763.68224.8687.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,366.074,020.00-194.3 %0.0543.79230.6457.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม916.961,827.00-99.2 %0.01,586.63287.7681.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร726.775,288.00-627.6 %0.01,434.40401.9572.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน847.38804.005.1 %2.52,428.24712.8270.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร947.22882.006.9 %3.01,416.02429.6969.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,289.311,313.60-1.9 %0.01,474.55299.2579.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,348.051,405.00-4.2 %0.02,094.60284.6986.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,137.603,232.29-184.1 %0.01,264.75418.7766.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,158.562,283.20-97.1 %0.01,306.77417.0568.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,285.953,157.00-145.5 %0.01,704.756.2299.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,331.112,524.80-89.7 %0.01,718.48423.0675.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,504.363,011.00-100.2 %0.02,433.11460.9881.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,311.812,896.00-120.8 %0.01,489.64344.8576.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย709.902,013.03-183.6 %0.02,303.20304.0186.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,097.342,517.00-129.4 %0.02,042.29350.7582.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร940.301,345.50-43.1 %0.02,118.51455.9378.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา979.714,118.50-320.4 %0.01,890.32487.4174.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล87,525.272,689.8096.9 %5.05,340.79545.3089.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,430.984,019.00-180.9 %0.0830.36270.1467.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม792.802,151.00-171.3 %0.0466.47286.8038.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร4,007.114,056.00-1.2 %0.0705.26351.9150.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,062.122,058.90-93.8 %0.01,840.12475.0074.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,299.662,218.00-70.7 %0.01,312.40380.0071.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี934.482,037.30-118.0 %0.0648.04178.8072.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย899.602,039.00-126.7 %0.01,765.48334.4081.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,082.729.9099.1 %5.01,604.54737.6554.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,314.843,274.89-149.1 %0.02,469.89568.0677.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,064.361,120.00-5.2 %0.01,952.83183.8890.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,115.812,929.44-162.5 %0.01,207.11321.0473.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู561.112,404.00-328.4 %0.01,344.98252.7581.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,974.772,132.10-8.0 %0.0831.61529.3436.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ991.731,544.40-55.7 %0.01,235.29488.5260.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,537.123,438.61-123.7 %0.02,346.07500.0078.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์701.883,199.00-355.8 %0.01,980.45199.5989.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี885.551,986.60-124.3 %0.01,866.34396.0378.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,418.851,082.4023.7 %5.02,725.42891.7967.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,844.914,854.08-70.6 %0.02,084.47392.2581.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,616.747,111.44-171.8 %0.02,747.35718.0373.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,847.8014,142.00-30.4 %0.01,519.10854.0543.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,295.746,552.00-185.4 %0.01,870.21568.3569.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,197.878,610.00-291.7 %0.02,453.69765.9768.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,230.254,692.01-10.9 %0.02,504.48457.0081.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,992.254,195.00-110.6 %0.01,240.41175.0885.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,223.717,882.00-86.6 %0.0724.35545.3824.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,242.249,594.08-195.9 %0.01,218.80472.0061.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,372.866,268.29-85.8 %0.01,525.84327.1878.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,813.6611,475.56-97.4 %0.03,235.81887.1072.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,936.8211,328.00-90.8 %0.01,958.58745.4561.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,588.8613,142.00-24.1 %0.0842.83856.99-1.7 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,246.715,447.00-67.8 %0.03,127.80627.2079.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,311.189,642.13-52.8 %0.02,280.06671.9070.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,588.569,252.23-101.6 %0.01,295.301,082.2916.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,226.404,567.50-41.6 %0.01,529.97598.1060.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,350.409,886.08-18.4 %0.02,474.72554.7577.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,585.386,483.00-16.1 %0.0963.47272.2371.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,322.8214,495.83-98.0 %0.03,343.01438.3886.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,968.2115,007.78-36.8 %0.02,144.94916.2057.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,210.549,665.62-55.6 %0.01,092.48856.9121.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,853.4424,219.00-104.3 %0.01,108.11207.7381.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,724.648,283.00-7.2 %0.01,679.84430.0074.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,852.5712,813.12-30.0 %0.02,587.19689.9973.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,943.3027,544.73-84.3 %0.01,524.92704.2553.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,846.9417,343.00-9.4 %0.01,093.51258.6476.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,871.5538,408.00-142.0 %0.01,078.21538.0050.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,075.3015,550.82-92.6 %0.01,315.44763.0342.0 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,682.5911,719.18-596.5 %0.0602.52614.07-1.9 %0.0
รวม 511,287 587,399 -14.89 % 194,425 49,944 74.31 %