กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์119,525.3395,288.0020.3 %5.06,220.761,862.8370.1 %5.0
รวม 119,525 95,288 20.28 % 6,221 1,863 70.05 %