สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 142,154.69130,263.008.4 %4.06,880.484,227.7738.6 %5.0
รวม 142,155 130,263 8.37 % 6,880 4,228 38.55 %