สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ139,515.8853,249.0061.8 %5.05,795.532,365.0559.2 %5.0
รวม 139,516 53,249 61.83 % 5,796 2,365 59.19 %