กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า108,351.65128,000.00-18.1 %0.07,909.1611,074.00-40.0 %0.0
รวม 108,352 128,000 -18.13 % 7,909 11,074 -40.01 %