กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 475,960.66359,656.0024.4 %5.010,457.395,798.8344.5 %5.0
รวม 475,961 359,656 24.44 % 10,457 5,799 44.55 %