กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน101,411.99116,492.00-14.9 %0.05,851.81733.8087.5 %5.0
รวม 101,412 116,492 -14.87 % 5,852 734 87.46 %