กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง460,763.16383,301.0016.8 %5.016,254.2313,204.8018.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,485.3611,660.0019.5 %5.04,310.473,302.2023.4 %5.0
รวม 475,249 394,961 16.89 % 20,565 16,507 19.73 %