กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท245,509.86186,734.0023.9 %5.09,234.864,394.3852.4 %5.0
รวม 245,510 186,734 23.94 % 9,235 4,394 52.42 %