กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์463,904.38261,479.0043.6 %5.06,477.141,250.9280.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย260,045.08231,000.0011.2 %5.01,313.411,935.30-47.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,589.652,695.0071.9 %5.043.6861.75-41.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย266,544.81237,000.0011.1 %5.01,642.20985.7540.0 %5.0
สำนักข่าว17,099.0745,000.00-163.2 %0.05,575.52955.6682.9 %5.0
รวม 1,017,183 777,174 23.60 % 15,052 5,189 65.52 %