กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 247,802.34144,324.0041.8 %5.010,885.747,748.2428.8 %5.0
รวม 247,802 144,324 41.76 % 10,886 7,748 28.82 %