กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 105,300.7196,508.008.4 %4.05,942.482,272.6461.8 %5.0
รวม 105,301 96,508 8.35 % 5,942 2,273 61.76 %