กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 118,619.0296,140.0019.0 %5.06,070.68795.1286.9 %5.0
รวม 118,619 96,140 18.95 % 6,071 795 86.90 %