กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 379,035.88264,490.0030.2 %5.05,607.93837.2585.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,095.52543.0050.4 %5.044.7451.06-14.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,520.04614.0059.6 %5.082.9348.8441.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,526.44308.0079.8 %5.093.9137.7059.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,308.32805.0065.1 %5.061.6171.78-16.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,744.02356.0079.6 %5.062.1225.0459.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,590.53401.0074.8 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,618.891,308.0019.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,456.241.00100.0 %5.031.5924.0024.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,590.53708.0055.5 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,436.234,109.21-68.7 %0.052.8846.2812.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,808.50321.0088.6 %5.063.7270.77-11.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,509.77444.0070.6 %5.050.0973.26-46.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,692.44804.0052.5 %5.067.9737.9444.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,462.35472.0067.7 %5.034.6352.82-52.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,595.46297.0081.4 %5.038.4572.20-87.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,663.94326.0080.4 %5.051.5469.64-35.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,540.48295.0080.9 %5.043.2753.40-23.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,472.77950.0035.5 %5.053.792.8594.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,453.011.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,507.781,438.5042.6 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,396.53746.0046.6 %5.048.7465.77-34.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,512.26530.0065.0 %5.055.7653.883.4 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,507.44635.0057.9 %5.069.2837.9545.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,581.65267.0083.1 %5.053.7236.0432.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,488.72523.0064.9 %5.053.8793.03-72.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,404.181.0099.9 %5.058.6467.28-14.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,542.45220.0085.7 %5.046.1467.48-46.2 %0.0
รวม 425,062 281,914 33.68 % 7,058 2,105 70.17 %