สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ127,289.4974,000.0041.9 %5.07,324.47453.0093.8 %5.0
รวม 127,289 74,000 41.86 % 7,324 453 93.82 %