สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน89,640.7039,287.9656.2 %5.05,223.35347.0493.4 %5.0
รวม 89,641 39,288 56.17 % 5,223 347 93.36 %