กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน84,445.7827,109.0067.9 %5.05,539.141,188.9778.5 %5.0
รวม 84,446 27,109 67.90 % 5,539 1,189 78.54 %