สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน86,796.0244,000.0049.3 %5.05,213.97505.8090.3 %5.0
รวม 86,796 44,000 49.31 % 5,214 506 90.30 %