สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์164,236.5888,093.6546.4 %5.05,511.001,143.5279.3 %5.0
รวม 164,237 88,094 46.36 % 5,511 1,144 79.25 %