กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ220,757.31151,657.3131.3 %5.09,331.791,549.0383.4 %5.0
รวม 220,757 151,657 31.30 % 9,332 1,549 83.40 %