กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน162,435.48133,871.8817.6 %5.06,861.724,152.6839.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,620.705,100.0052.0 %5.01,720.45103.5594.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)7,519.324,917.0134.6 %5.0814.94314.4561.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,882.842,520.9612.6 %5.0987.3452.1094.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,743.993,758.0044.3 %5.01,528.21161.5189.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,108.21236.0088.8 %5.0681.6352.8692.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,276.82762.3066.5 %5.0497.16108.9278.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,313.00421.0081.8 %5.0456.8252.2588.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,383.632,825.27-18.5 %0.0362.46514.20-41.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,113.031,094.0048.2 %5.0584.5851.6291.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,297.43903.0060.7 %5.0385.4852.2586.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี9,295.21671.0092.8 %5.0691.14113.1483.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,973.33363.0081.6 %5.01,078.20753.0630.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,069.27582.0071.9 %5.0729.81412.5043.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,145.35446.0079.2 %5.0699.5653.2092.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,219.42274.0087.7 %5.0591.63320.1945.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,178.13630.0071.1 %5.0707.0550.4392.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี1,988.05576.3071.0 %5.0751.67185.2075.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,000.78342.0082.9 %5.0719.44185.1074.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,029.04352.0082.7 %5.0692.3286.6487.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,230.214,098.38-83.8 %0.0842.96143.6183.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,806.48265.0090.6 %5.01,008.07162.4583.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,022.80957.5052.7 %5.0587.11169.0071.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,106.25309.6085.3 %5.0506.4730.6494.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,432.54801.0067.1 %5.0685.78208.3769.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,482.76954.0061.6 %5.0570.1961.7589.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,830.72787.2072.2 %5.0561.39130.9076.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,589.65568.0078.1 %5.0618.22173.5771.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่1,904.20270.0085.8 %5.0825.0363.6592.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,290.131,238.2080.3 %5.0416.90243.3341.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,472.531,119.0054.7 %5.0453.90108.8276.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,847.80757.0073.4 %5.0596.45157.8473.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย1,843.80254.0086.2 %5.0776.89140.4581.9 %5.0
รวม 264,453 173,025 34.57 % 29,991 9,570 68.09 %