กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 174,307.52136,720.9421.6 %5.06,671.001,486.0877.7 %5.0
รวม 174,308 136,721 21.56 % 6,671 1,486 77.72 %