กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า223,433.19179,260.2219.8 %5.06,749.161,623.8375.9 %5.0
รวม 223,433 179,260 19.77 % 6,749 1,624 75.94 %