สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย276,715.28182,168.0034.2 %5.012,424.063,745.4369.9 %5.0
รวม 276,715 182,168 34.17 % 12,424 3,745 69.85 %