กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 503,586.13382,479.0024.0 %5.012,333.397,492.5039.3 %5.0
รวม 503,586 382,479 24.05 % 12,333 7,493 39.25 %