กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 200,475.63198,454.551.0 %0.57,011.803,830.7745.4 %5.0
รวม 200,476 198,455 1.01 % 7,012 3,831 45.37 %