กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย185,987.09113,000.0039.2 %5.06,624.103,007.4654.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี10,314.978,266.0019.9 %5.02,015.941,799.3310.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,026.869,259.00-2.6 %0.01,722.722,251.74-30.7 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท12,443.2610,084.9919.0 %5.01,736.71648.2062.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,469.987,300.9936.3 %5.01,208.43111.1590.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,636.856,822.0046.0 %5.01,436.42461.7067.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,388.087,414.7534.9 %5.01,658.25550.0566.8 %5.0
รวม 253,267 162,148 35.98 % 16,403 8,830 46.17 %