สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม255,625.70232,483.309.1 %4.56,308.301,768.6072.0 %5.0
รวม 255,626 232,483 9.05 % 6,308 1,769 71.96 %