กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 760,190.6342,449.0094.4 %5.06,692.882,663.9460.2 %5.0
รวม 760,191 42,449 94.42 % 6,693 2,664 60.20 %